Etimesgut Halı Yıkama İnternet Şubemiz

0312 279 40 04 - 0543 494 07 83

Etimesgut Halı Koltuk Yıkama | Etimesgut İran Halısı Yıkama | Etimesgut | Etimesgut Halı Yıkama | ETİMESGUT HALI YIKAMA | HALİYİKAMA ETİMESGUT | Etimesgut Halı Yıkamacı | Etimesgutdaki Halı Yıkamacı | Etimesgut Halı

İran Halısı Yıkama

İran Halısı Yıkama

  ETİMESGUT HALI YIKAMA FİRMAMIZDA İRAN HALISI YIKAMA :
    Etimesgut halı koltuk yıkama firmamızda İran halılarının yıkama işlemi yapılmaktadır. İran halıları daha çok geleneksel motifleri içerdiğinden, yünleri çok ince ve boyaları hassastır. Etimesgut halı yıkama olarak İran halılarını el dokuma yün halıların yıkanması kategorisine alıyoruz. İran halılarınızın temizliğini özen ve dikkatle yapıyoruz.
    Sanatsal görkemin en üst seviyesi olarak da ifade edilen İran halılarının tarihi, 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. İranlılar, halı dokumacılığında yaratıcılık ve becerinin en benzersiz örneklerini yaratarak tüm eski uygarlıkların öncüsü olarak tarihe geçmiştir. Halı dokuma yeteneği, babadan oğula aktarılarak bir aile geleneği haline gelmiştir. İran halı tarihini incelemek, dünya üzerinde başka hiç bir uygarlıkta görülmemiş bir kültürel gelişimin yolunu izlemek demektir.
    İran halılarının tarihini ortaya çıkarmak için, dünyanın en büyük uygarlıklarından biri olan Pers uygarlığının kültürel gelişiminden bahsetmek gerekir. Göçebe kabilelerin, kendilerini soğuk ve rutubetten korumak amacı ile zemin ve çadır girişleri üzerinde kullandıkları bu halılar, güzellikleri ile krallar ve asilzadelerin dikkatini çekmiş ve bu sayede halılar birer varlık, prestij ve üstünlük sembolü olarak soyluların denetimine geçmiştir.
    İran halılarının çözgüsünde pamuk kullanılmakla beraber yün bu halıların dokunmasındaki temel malzeme haline gelmiştir. Yün gibi ipek de orjinal İran halılarının yapımında halen kullanılmaktadır. Bu halıların yapımındaki kilit nokta karmaşık tasarım ve desenler yaratmak üzere kullanılan oldukça canlı renklerdir. En temel dekorasyon aracı olarak kullanımının dışında İran halıları aynı zamanda kabilelerin yazı ve ifadelerini de aktarmaktadır. İran halıları ayrıca binlerce müslüman tarafından seccade olarak da kullanılmaktadır.
    Bilinen en eski İran halısı, 1949 yılında Rus arkeolog Rudenko tarafından, Altay Dağları’nın 5000 metre yukarısında gerçekleştirdiği kazılar esnasında ortaya çıkarılmıştır. Pazirik kilimi olarak adlandırılan bu halının orta kısmında koyu kırmızı bir renk ve biri geyik diğeri ise İran atlılarını betimleyen iki geniş bordür yer almaktadır. İskit krallarının yaklaşık 2400-2500 yıl öncesine ait donmuş mezarlarında muhafaza edilmiş bir şekilde bulunan bu halı bugün Leningrad’daki Hermitage Müzesi’nde korunmaktadır. Aynı bölgede bulunan bir diğer halı ise Senneh düğümü (tekli düğüm olarak da bilinir) ile dokunmuş olup, tarihi İsa’dan önce 1. yüzyıla dayanmaktadır.
  Etimesgut halı yıkama firmamız garantili olarak ve İran halılarınzın estetiğine zarar vermeden yıkama yapar.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etimesgut halı yıkama , etimesgut hali yikama , etimesgut halıyıkama , Etimesgut halıyıkamacı , ETİMESGUT HALI YIKAMA , HALI YIKAMA ETİMESGUT , halı yıkama etimesgut

Yukar k
Yukar k